Εντύπωμα


Υπεύθυνος για το περιεχόμενο (σύμφωνα με το άρθρο 55 Abs 2 RStV):

Καθηγητής Δρ. med. Ζαχαρίας Ζαχαρίου
6, Κοριτσάς, Στρόβολος
1474 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 99 273371
Email: zzach@ucy.ac.cy


Αρμόδιος ιατρικός σύλλογος
Κρατική ιατρική ένωση Μπάντεν-Βυρτεμβέργη
Jahnstrasse 40
70597 Στουτγάρδη

Επαγγελματικός κώδικας στον περιφερειακό ιατρικό σύλλογο της Βάδης-Βυρτεμβέργης:
www.aerztekammer-bw.de/

Πνευματικά δικαιώματα:
F. Scheidegger, Der Bund 08.07.2011
Ζ. Ζαχαρίου


Αποποίηση - νομική ειδοποίηση § 1 Προειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο:
Τα ελεύθερα και ελεύθερα προσιτά περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δημιουργήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, ο πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δωρεάν και ελεύθερα προσιτών δημοσιογραφικών οδηγών και ειδήσεων.

§ 2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι:
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών ("εξωτερικοί σύνδεσμοι"). Αυτοί οι ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη του αντίστοιχου φορέα εκμετάλλευσης. Ο πάροχος έχει ελέγξει το περιεχόμενο τρίτων όταν συνδέει πρώτα εξωτερικούς συνδέσμους για να προσδιορίσει αν υπάρχουν νομικές παραβιάσεις. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν εμφανείς παραβιάσεις. Ο πάροχος δεν επηρεάζει τον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η ρύθμιση των εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος δέχεται το περιεχόμενο πίσω από την αναφορά ή τη σύνδεση. Με γνώση των νομικών αδικημάτων, οι εν λόγω εξωτερικοί σύνδεσμοι διαγράφονται αμέσως.

§ 3 Πνευματικά δικαιώματα και παρεπόμενα πνευματικά δικαιώματα:
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκειται σε γερμανικά πνευματικά δικαιώματα και παρεπόμενα πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε χρήση δεν επιτρέπεται από το γερμανικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεπόμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων Αυτό ισχύει ιδίως για την επικάλυψη, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων σημειώνονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη επανάληψη ή μεταβίβαση ατομικών περιεχομένων ή πλήρων πλευρών δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση επιτρέπεται.

Η παρουσίαση αυτού του ιστότοπου σε εξωτερικά πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

§ 4 Ειδικοί όροι χρήσης:
Εφόσον οι ειδικοί όροι για τις μεμονωμένες χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας αποκλίνουν από τις προαναφερθείσες παραγράφους, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητώς στον κατάλληλο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικές συνθήκες χρήσης ισχύουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.