Ακαδημαϊκό έργο


Σαν Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης η εκπαίδευση ήταν πάντα το κεντρικό μου ενδιαφέρον. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία των φοιτητών ιατρικής και τη διδασκαλία στον τομέα της Χειρουργικής Παίδων.